penta.ir

خانه

penta.ir
امکانات و حمایتها

کهکشان نوآوری پنتا

۱

هدایت نوآوران

هدایت نوآوران، نخبگان، پژوهشگران، تیم‌های استارت اپ و محققان توانمند

۲

تشکیل تیم های نوآور

هدایت وحمایت از شرکت‌های حقوقی همکار و تشکیل تیم های نوآور

۳

مشارکت در ایده

هدایت ومشارکت در ایده و ایده پردازی
(ایده مرکز نوآوری / ایده نوآور)

۴

ایجاد امکانات

هدایت و ایجاد امکانات نرم افزاری / مغز افزاری و سخت افزاری متناسب با نیاز نوآوران

۶

نظارت بر فعالیتها

تدوین برنامه آینده پژوهی و نوآوری بر اساس اهداف کلان صنایع همکار

۲

حفظ مالکیت معنوی

هدایت و حمایت‌های لازم جهت حفظ مالکیت معنوی ایده و طرح های نوآورانه

۳

کمک به تجاری‌سازی

هدایت وکمک به تجاری‌سازی و معرفی محصول نهایی تیم ها به بازار

۴

کارگاه‌های آموزشی

برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متناسب با نیاز و درخواست نوآوران و کار آفرینان

Innogalaxy-yellow

مرکز نوآوری پنتا (Innogalaxy ) در نظر دارد ضمن استفاده از تجربیات ( بیش از سه دهه ) موفق خویش در امور تولید، تحقیق و توسعه در پیشبرد اهداف نوآوری مرکز، از تمامی سیستمها ، ابزار مدیریتی و استانداردهای کارامد و روزآمد استفاده نماید. مرکز نواوری پنتا همراستا با سیاست نوآوری سازمانی از ایجاد فرهنگ نوآوری جدید شامل ایجاد ساختار زیربنایی برای استقرار و ارایه امکانات مورد نیاز نخبگان و فرهیختگان حمایت میکند. ایجاد انگیزه برای نوآوری در حوزه علمی و فناوری تخصصی مجموعه تخصصی همکار، کمک به تولّد و بقای استارتاپ ها، حمایت از ایده های جدید برای تولید فناوری و محصولات جدید از دیگراهداف این مرکز میباشد. بدیهی است نوآوری برای خلق محصولات جدید در حوزه فعالیتی گروه صنعتی ، تجاری سازی آنها وارتقاء نام و نشان برندهای این مجموعه بدست نوآوران، فناوران و استارت آپهای کشور برای این مرکز موجب افتخار است.