penta.ir

خانه

penta.ir
عضویت در

کهکشان نوآوری پنتا

عضویت

متقاضیان محترم عضویت در مرکز نوآوری پنتا مستقر در ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان می‌توانند از طریق  درگاه اینترنتی مرکز به آدرس www.innogalaxy.ir  مراجعه کرده و  درخواست عضویت را تکمیل کنند و متعاقبا کد اشتراک مربوطه خود را از طریق ایمیل  دریافت نمایند.

نوآور

تقاضای عضویت در مرکز بعنوان نوآور

فرم عضویت

استارت آپ

تقاضای عضویت در مرکز بعنوان استارت آپ

فرم عضویت

منتور و مشاور

تقاضای عضویت در مرکز بعنوان منتور و مشاور

فرم عضویت

سرمایه گذار

تقاضای عضویت در مرکز بعنوان سرمایه گذار

فرم عضویت