penta.ir

خانه

penta.ir

شتابدهنده

پنتا اینوگلکسی

مرکز نوآوری پنتا (Innogalaxy) بعنوان یکی از جدیدترین و  روزآمد ترین مراکزنوآوی  خصوصی سازمانی کشور بحساب میآید. ساختار مدیریتی، سیاستگزاری و اجرایی آن با محوریت تقویت و توسعه اهداف سازمانی گروه صنعتی همکار یکسان می باشد. این مرکز با زیر بنای فیزیکی حدود ۱۰۰۰ متر مربع و از نظر جعرافیایی در پهنه نوآوری دانشگاه اصفهان بنا گردیده است.
پنتا اینوگلکسی
Innogalaxy-yellow

مرکز نوآوری پنتا (Innogalaxy) در نظر دارد ضمن استفاده از تجربیات ( بیش از سه دهه ) موفق خویش در امور تولید، تحقیق و توسعه در پیشبرد اهداف نوآوری مرکز، از تمامی سیستمها ، ابزار مدیریتی و استانداردهای کارامد و روزآمد استفاده نماید. مرکز نواوری پنتا همراستا با سیاست نوآوری سازمانی از ایجاد فرهنگ نوآوری جدید شامل ایجاد ساختار زیربنایی برای استقرار و ارایه امکانات مورد نیاز نخبگان و فرهیختگان حمایت میکند. ایجاد انگیزه برای نوآوری در حوزه علمی و فناوری تخصصی مجموعه تخصصی همکار، کمک به تولّد و بقای استارتاپ ها، حمایت از ایده های جدید برای تولید فناوری و محصولات جدید از دیگراهداف این مرکز میباشد. بدیهی است نوآوری برای خلق محصولات جدید در حوزه فعالیتی گروه صنعتی ، تجاری سازی آنها وارتقاء نام و نشان برندهای این مجموعه بدست نوآوران، فناوران و استارت آپهای کشور برای این مرکز موجب افتخار است.

اهداف مرکز نوآوری پنتا

به طور کلی اهداف مرکز نوآوری پنتا را می‌توان بهبود شرایط جاری محصولات، فرایندها / عملیات / خدمات فنی و توسعه مجموعه های صنعتی همکار در قالب برنامه مدون آینده پژوهی و نوآوری ” خلق ایده، ایده پردازی، مطالعات امکان سنجی، طراحی، انجام عملیات آزمایشگاهی، تست محصول و فرایندهای موردنظر در مقیاسهای نیمه صنعتی و صنعتی از طریق شاخصهای ذیل ترسیم نمود:

۱

تدوین برنامه آینده

تدوین برنامه آینده پژوهی و نوآوری بر اساس اهداف کلان صنایع همکار

۲

ایجاد محیط مناسب نوآوری

ایجاد محیط مناسب نوآوری در راستای همکاری خلاق نوآوران ، فناوران و سرمایه گذاران

۳

حمایت از نوآوران

حمایت از نوآوران جهت سوق دادن به سمت محصول محوری و حمایت آنها در عرضه محصولات نهایی به بازار و تجاری سازی آنها

۴

جذب کارآفرینان

جذب نوآوران و کارآفرینان و ارایه خدمات آموزشی وراهنمایی های فنی و همکاری با آنها در راستای ایجاد انواع شرکتهای نوآور (Startup)

۵

کاهش ریسک

کاهش انواع ریسک مربوط به نوآوران وکارآفرینان در چرخه فعالیتی خلق ایده تا ارایه محصول نهایی

۶

ایجاد فرصت های شغلی

ایجاد فرصت های شغلی جدید برای نوآوران

کهکشان نوآوری

Innogalaxy