penta.ir

خانه

penta.ir
قرارداد ایده و استقرار در

کهکشان نوآوری پنتا

قرارداد ایده و استقرار

بطور کلی برای ورود کارافرینان، نوآوران و استارت آپ ها به مرکز نو آوری پنتا دو نوع قرارداد همکاری و همیاری وجود دارد:

قرارداد ایده

قرارداد استقرار

قرارداد ایده

این نوع قرارداد بعنوان همکاری فعالیت نوآوری بوده که طبیعتا پس از ارزیابی، تایید و تصویب ایده مورد نظر با شرایط و مشخصات موضوع، زمان، اقتصاد، امور حقوقی و مشارکتی و… بین طرفین امظاء و رد و بدل میگردد. در این نوع قرارداد ارتباطات نظارتی، گزارشی، پیشرفت فعالیتهای برنامه ریزی شده در قالب گانت چارت، تایید و تصویب فازهای تعیین شده و پرداخت مبالغ مربوطه مطرح بوده و حاصل کار باید به موفقیت محصول و خدمات با مشخصات تعیین شده ختم شود.

قرارداد استقرار

مدت زمان استقرار وحمایتهای مربطه گروه نوآور و استارت آپ در مرکز بسته به ماهیت، تحقیقاتی، تکنولوژیکی، مدیریت بازار و مدل کسب وکار و نتایج امکان سنجی های مربوطه توسط گارگروه پذیرش معین خواهد شد.

امکان سنجی ایده

به اعتبار سنجی و امکان سنجی ایده، تکمیل تیم کاری و اخذ آموزش ها و مشاوره لازم می پردازد.

به اعتبارسنجی مدل کسب و کار، آماده سازی و تکمیل نمونه اولیه محصول و خدمات مورد نیاز می پردازد.

در صورت درخواست گروه نوآور و استارت آپ و به تشخیص کارگروه پذیرش مرکز، مدت زمان استقرار به میزان معین قابل تمدید است.