penta.ir

خانه

penta.ir

تفکر طراحی؛ رویکردی انسان-مدارانه به نوآوری

تفکر طراحی روشی نوین برای خلق راهکارهای جدید حل مسئله با تمرکز بر نیازها و شرایط افراد استفاده کننده از راهکار است. این رویکرد، تیم‌های نوآور را برای مواجهه با چالش‌های پیچیده از طریق خلق راه‌حل‌های نوآورانه و ایجاد محصولات و خدماتی که واقعاً متناسب با نیازهای کاربر یا مصرف کننده است، توانا می سازد.

بهره گرفتن از تفکر طراحی به شناسایی راهکارهای جایگزین که ممکن است با سطح درک اولیه ما فوراً آشکار نشوند، کمک خواهد نمود. در این رویکرد، بهبود محصولات از طریق تحلیل نحوه استفاده کاربران از آنها و تعیین شرایطی است که در آن از محصول یا راهکار ارائه شده استفاده می شود. از این رو تفکر طراحی به عنوان یک کلید مهم در باز کردن قفل چالش‌های پیچیده با راه‌حل‌های نوآورانه عمل می نماید.

تفکر طراحی یک فرآیند غیرخطی و چرخه ای یا تکرار شونده است که از گام های اصلی زیر تشکیل می شود:

 

از تفکر طراحی می توان در حوزه های گوناگونی همچون خلق مدل های جدید کسب و کار، طراحی محصولات و خدمات جدید و همچنین طراحی خط مشی های عمومی در عرصه حکمرانی بهره برد.

لطفا دیدگاه خود درباره تفکر طراحی و مزایا و معایب احتمالی آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.