penta.ir

خانه

penta.ir
راهبری فرایند تولید و کیفیت محصول

کانون توانمند سازان کهکشان نوآوری پنتا

راهبری فرایند تولید محصول

فرآیندهای تولید در صنایع پیشرفته  تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند و نمی توان یکی از آن ها را به جای دیگری به کار گرفت. آشنایی با این فرآیندها و انتخاب فرآیند مناسب برای سازمان تولیدی، یکی از اولین قدم ها در شروع فرآیند تولید و یا انجام پروژه ها مختلف می باشد.

انواع فرآیندها تولید

۱

پروژه ای

پروژه ای

۲

سفارشی

سفارشی

۳

دسته ای

دسته ای

۴

انبوهی

انبوهی (خطی)

۵

پیوسته

پیوسته

عوامل تاثیر گذاز در انتخاب فرایند مناسب

۱

حجم تولید مشخص و خاص

حجم یا مقدار تولید یک محصول مشخص و خاص

۲

میزان اثرگذاری نظرات

عدم استفاده از زمان کافی برای استخراج موضوع و مشکل

۳

تنوع محصولات تولیدی

میزان تنوع محصولات تولیدی

۴

قطع عملیات تولید یا کار پیوسته

امکان پذیر بودن قطع کردن عملیات تولیدی در یک کارخانه یا نیاز به کارکرد پیوسته و ۲۴ ساعته در کل روزهای سال

۵

نسبت هزینه ماشین آلات به نیروی انسانی

نسبت هزینه های ماشین آلات تولیدی، به میزان هزینه های نیروی انسانی برای تولید یک محصول مشخص در کارخانه

۶

انعطاف پذیری

میزان انعطاف پذیری قابل قبول در کارکرد تجهیزات و مهارت های نیروی انسانی، به منظور تولید محصولات متنوع در کارخانه

راهبری فرایند کیفیت محصول

چنانچه فعالیت‌ها به عنوان فرآیندهای مرتبط با هم و در قالب یک سیستم درک و مدیریت شوند، نتایج سازگار و قابل پیش‌بینی به شکل مؤثرتر و کارآمدتری حاصل می‌شوند. سیستم مدیریت کیفیت از مجموعه‌ای از فرایندهای مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است که درک نحوه تولید و ایجاد نتایج توسط این سیستم، سازمان را قادر می‌سازد تا سیستم و عملکرد آن را بهینه کند.

در همین رابطه و در راستای دستیابی به موفقیت پایدار، سازمان‌ها روابط خود را با طرف‌های ذی‌نفع مانند تامین‌کنندگان، مدیریت می‌کنند. اشخاص ذینفع بر عملکرد یک سازمان تأثیرگذار هستند. موفقیت پایدار بیشتر زمانی به دست می‌آید که سازمان روابط خود را با همه طرف‌های ذینفع خود مدیریت کرده تا بتواند تأثیر آن‌ها بر عملکرد خود را بهینه سازد. مدیریت ارتباط با شبکه‌های تامین‌کننده و شریکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اصول مدیریت کیفیت

۱

مشتری

تمرکز روی مشتری

۲

رهبری

رهبری

۳

تعامل

تعامل با افراد

۴

رویکرد فرایندی

رویکرد فرایندی

۵

بهبود

بهبود

۶

تصمیم‌گیری

تصمیم‌ گیری مبتنی بر شواهد

۷

مدیریت روابط

مدیریت روابط