penta.ir

خانه

penta.ir

بازدید وزیر علوم از مرکز نوآوری پنتا

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور در ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان از کهکشان نوآوری پنتا بازدید نمودند.

ایشان در این بازدید در جریان دستاوردهای دانش بنیان گروه صنعتی رجال و فعالیت های نوآورانه این بازدید گروه در چارچوب ساختار مرکز نوآوری پنتا قرار گرفته و ضمن ابراز خرسندی، برای گروه صنعتی رجال آرزوی موفقیت نمودند.