penta.ir

خانه

penta.ir
حمایتهای استقرار

کهکشان نوآوری پنتا

حمایتهای استقرار

مرکز نوآوری خدمات زیر را براساس قرارداد  استقرار به گروه های نوآور و استارت آپ ارائه خواهد داد:

۱

ایجاد فضاهای همفکری

ایجاد محیط مناسب نوآوری در راستای همکاری خلاق نوآوران ، فناوران و سرمایه گذاران

۲

ایجاد فضای کار

فضای کاراشتراکی، فضای کار خصوصی، آمفی تاتر، اطاق جلسات ، اینترنت و ...

۳

استفاده از ظرفیتها

استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی در چارچوب تفاهم نامه های همکاری با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور

۴

پشتیبانی گروه نوآور

معرفی و پشتیبانی گروه نوآور و استارت آپ و عرضه دستاوردهای آن در جشنواره ها و نمایشگاه های استانی و کشوری