penta.ir

خانه

penta.ir
کانون توانمند سازان

کهکشان نوآوری پنتا

راهبری ایده پردازی تا تولید محصول

کانون توانمند سازان مستقر در مرکز نوآوری پنتا ، حمایتهای پشتیبانی و نظارتی بر فرایند ایده تا محصول و خدمات جدید که شامل فعالیت‌ها و تصمیمات چالش برانگیز نوآوران و استارت آپ ها میشود را در راستای اهداف خویش قرار داده است.

۱

راهبری ایده

راهبری ایده پردازی تا تولید محصول

ثبت

۲

ساختار اجرایی

ساختار اجرایی و برنامه ریزی

ثبت

۳

راهبری ریسک

راهبری رقابت و ریسک

ثبت

۴

راهبری فرایند تولید

راهبری فرایند تولید و کیفیت محصول

ثبت

۵

راهبری تکنولوژی

راهبری امور تکنولوژی خط تولید

ثبت

توانمند سازی

توانمند سازان در مراحل هشت گانه ذیل الذکر هدایت و نظارت بر عملکرد نوآوران و استارت آپ ها را بعهده خواهند داشت.

۱

آینده پژوهی

تمرکز بر آینده پژوهی، خلاقیت و نوآوری

۲

تولید ایده

تمرکز بر تولید ایده و ایده پردازی

۳

غربالگری ایده

آموزش مدیریت غربالگری ایده

۴

تعیین استراتژی

تعیین استراتژی نوآوری و برنامه ریزی

۵

تحلیل کسب‌ وکار

مشاوره در خصوص بازنگری نقشه راه استارت آپ

۶

مقیاس پذیری

آموزش و آزمون مهارتهای مقیاس پذیری و توسعه

۷

آزمون های عملکرد

آزمون های عملکرد محصول جدید

۸

تجاری‌ سازی

تجاری‌ سازی و مدیریت بازار

ساختار اجرایی و برنامه ریزی
کانون توانمند سازان کهکشان نوآوری پنتا

ساختار اجرایی و برنامه ریزی

ساختار اجرایی و برنامه ریزی کانون توانمند سازان مرکز نوآوری پنتا بر مبنای پرورش تفکر کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری به منظور ایجاد جرقه های تولید ایده برای ساختن توسعه کسب و کار پایدار طراحی شده است.

هدف اصلی این برنامه کمک به گسترش چارچوب های فکری کارآفرینان، نوآوران و استارت آپ ها و همکاری در فعالیت های فناورانه، افزایش مهارت و شکل گیری ایده های ایجاد کسب و کار بر پایه دانش حاصل شده در حین تحصیل در دانشگاه، آموزشگاه و یا تجربیات کسب شده در صعت است.

ساختار اجرایی و برنامه ریزی

ویژگیهای مورد نظر در ساختار برنامه اجرایی پرورش نوآوران موفق در این برنامه عبارتند از:

۱
خطر پذیری

میزان خطر پذیری

۲

آینده نگری

تمرکز بر آینده نگری

۳
مهارت های رهبری

مهارت های رهبری و مهارت های تجاری

۴
کارآفرینی

ایجاد فرصت های کارآفرینی

راهبری رقابت و ریسک
کانون توانمند سازان کهکشان نوآوری پنتا

راهبری رقابت و ریسک

آنچه توانمند سازان مرکز نوآوری پنتا در خصوص راهنمایی و هدایت موضوع  ریسک پذیری و رقابت ارایه و به نوآوران انتقال خواهند داد ذیلا عنوان گردیده است

۱
رقابت

راهبری رقابت

۲
شاخص های اصلی رقابت

بررسی شاخص های اصلی رقابت

۳
درآمد محصول و خدمات

بررسی درآمد محصول و خدمات

راهبری رقابت و ریسک
۴
کاهش محصول و خدمات

راهبری میزان کاهش محصول و خدمات

۵
برتری خواهی

تمرکز بر برتری خواهی

۶
استثناء بودن محصول و خدمات

رهبری استثنایی بودن محصول و خدمات

۷
عدم پذیرش محصول و سرویس

مدیریت عدم پذیرش محصول و سرویس

دسته بندی کلی ریسک
دلایل ریسک پذیری
۱
ایده پردازی طولانی مدت

میزان خطر پذیری

۲
عدم استفاده از زمان کافی

عدم استفاده از زمان کافی برای استخراج موضوع و مشکل

۳

تشخیص ندادن مشکل واقعی

ادامه دادن فعالیت بدون توجه به موضوع و مشکل واقعی

۴
عدم رفع نیاز

خلق محصولی که فقط مردم را کنجکاو میکند به جای آنگه نیاز انها را برظرف سازد

۴
تمرکز بیش از حد

تمرکز بیش از حد بر روی تکنولوژی

۶
فعالیت با ایده کم

شروع فعالیت با تعداد ایده کم

۷
پشتیبان مالی

بدون پشتیبان مالی از ابتدا

۸
عدم استفاده از متخصصین

عدم استفاده از متخصصین و همکاران و شرکاء

راهبری فرایند تولید و کیفیت محصول
کانون توانمند سازان کهکشان نوآوری پنتا

راهبری فرایند تولید محصول

فرآیندهای تولید در صنایع پیشرفته  تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند و نمی توان یکی از آن ها را به جای دیگری به کار گرفت. آشنایی با این فرآیندها و انتخاب فرآیند مناسب برای سازمان تولیدی، یکی از اولین قدم ها در شروع فرآیند تولید و یا انجام پروژه ها مختلف می باشد.

انواع فرآیندها تولید
۱
پروژه ای

پروژه ای

۲
سفارشی

سفارشی

۳
دسته ای

دسته ای

۴
انبوهی

انبوهی (خطی)

۵
پیوسته

پیوسته

عوامل تاثیر گذاز در انتخاب فرایند مناسب
۱
حجم تولید مشخص و خاص

حجم یا مقدار تولید یک محصول مشخص و خاص

۲
میزان اثرگذاری نظرات

عدم استفاده از زمان کافی برای استخراج موضوع و مشکل

۳
تنوع محصولات تولیدی

میزان تنوع محصولات تولیدی

۴
قطع عملیات تولید یا کار پیوسته

امکان پذیر بودن قطع کردن عملیات تولیدی در یک کارخانه یا نیاز به کارکرد پیوسته و ۲۴ ساعته در کل روزهای سال

۵
نسبت هزینه ماشین آلات به نیروی انسانی

نسبت هزینه های ماشین آلات تولیدی، به میزان هزینه های نیروی انسانی برای تولید یک محصول مشخص در کارخانه

۶
انعطاف پذیری

میزان انعطاف پذیری قابل قبول در کارکرد تجهیزات و مهارت های نیروی انسانی، به منظور تولید محصولات متنوع در کارخانه

راهبری فرایند کیفیت محصول

چنانچه فعالیت‌ها به عنوان فرآیندهای مرتبط با هم و در قالب یک سیستم درک و مدیریت شوند، نتایج سازگار و قابل پیش‌بینی به شکل مؤثرتر و کارآمدتری حاصل می‌شوند. سیستم مدیریت کیفیت از مجموعه‌ای از فرایندهای مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است که درک نحوه تولید و ایجاد نتایج توسط این سیستم، سازمان را قادر می‌سازد تا سیستم و عملکرد آن را بهینه کند.

در همین رابطه و در راستای دستیابی به موفقیت پایدار، سازمان‌ها روابط خود را با طرف‌های ذی‌نفع مانند تامین‌کنندگان، مدیریت می‌کنند. اشخاص ذینفع بر عملکرد یک سازمان تأثیرگذار هستند. موفقیت پایدار بیشتر زمانی به دست می‌آید که سازمان روابط خود را با همه طرف‌های ذینفع خود مدیریت کرده تا بتواند تأثیر آن‌ها بر عملکرد خود را بهینه سازد. مدیریت ارتباط با شبکه‌های تامین‌کننده و شریکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اصول مدیریت کیفیت
۱
مشتری

تمرکز روی مشتری

۲
رهبری

رهبری

۳
تعامل

تعامل با افراد

۴
رویکرد فرایندی

رویکرد فرایندی

۵
بهبود

بهبود

۶
تصمیم‌گیری

تصمیم‌ گیری مبتنی بر شواهد

۷
مدیریت روابط

مدیریت روابط

راهبری امور تکنولوژی خطوط تولید
کانون توانمند سازان کهکشان نوآوری پنتا
Innogalaxy

راهبری امور تکنولوژی خطوط تولید

از آنجایی که توانمند سازان مرکز نوآوری پنتا از بطن ساختارهای صنایع تولیدی انتخاب شده اند انتظار میرود موضوع راهبری امور تکنولوژی خطوط تولید و محصولات تولیدی را به نحو احسن برای نوآوران و کارآفرینانی که در این بخش نیاز به روزامد سازی دارند برآورده سازند.

بدیهی است که با توجه به بهبود، بهینه و جایگزین شدن تجهیزات تولیدی کلیه صنایع به مرور و سرعت ارایه توانمندیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نوآوران و فناوران در صحنه جدید رقابتی قرار خواهند گرفت و نتایج حاصله از رفع چالشهای مربوطه به موفقیت آنها منجر میشود که در رشد اقتصادی  نقش تعیین کننده ایفا می‌کنند.