penta.ir

خانه

penta.ir

برگزاری نشست هم اندیشی تحول دیجیتال

برگزاری نشست هم اندیشی گروه رجال و دانشگاه اصفهان؛ به سوی تحول دیجیتال

نشست هم اندیشی گروه صنعتی رجال و دانشگاه اصفهان با موضوع تحول دیجیتال در محل فضای رویدادهای مرکز نوآوری پنتا برگزار شد. مدیران ارشد فناوری و سیستم های اطلاعاتی گروه رجال و جمعی از اساتید دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان در این هم اندیشی مشارکت نمودند.
هدف از برگزاری این نشست، هم اندیشی برای نقشه راه تحول دیجیتال گروه صنعتی رجال به عنوان یکی از هلدینگ های پیشتاز زنجیره ارزش پتروشیمی و پلیمر کشور بوده است. مرکز نوآوری پنتا به عنوان بازوی پژوهش و نوآوری گروه صنعتی رجال، متولی برگزاری این نشت بوده و میزبان هسته مشترک تحول دیجیتال گروه رجال و دانشگاه اصفهان خواهد بود.

Digital Roadmap